Klik hier voor de FAQ voor freelancers!

De freelancer die bij mij heeft gewerkt had nog geen BTW-nummer, mag dat?