Klik hier voor de FAQ voor freelancers!

Wat als de opdrachtnemer niet aanwezig is op de juiste locatie?