Klik hier voor de FAQ voor freelancers!

Mag ik een opdrachtnemer vragen andere werkzaamheden uit te voeren?